Szkolenia

Tytuł:
Budżet zadaniowy – problematyka i wdrażanie

Zleceniodawca:
Urząd Miasta Szczecin – Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie
Tytuł:
Budżet zadaniowy – wprowadzenie do problematyki

Zleceniodawca:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie
Tytuł:
Planowanie rozwoju lokalnego

Zleceniodawca:
Instytut Niemiec i Europy Północnej - Szczecin, Lwowski Regionalny Instytut Administracji Państwowej, Narodowa Akademia Administracji przy Prezydencie Ukrainy, Regionalne Centra Kształcenia Ustawicznego Administracji - Łuck, IwanoFrankiwsk, Chmielnicki
Tytuł:
Montaż finansowy projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w kontekście partnerstwa publiczno – prywatnego Studium wykonalności jako element wniosku o współfinansowanie z funduszy Unii Europejskiej Plan rozwoju lokalnego jako element procesu ubiegania się o finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zleceniodawca:
Szkolenia własne
Tytuł:
Ekonomia, Zarządzanie, Prawodawstwo

Zleceniodawca:
Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego (Wydział Architektury)
Tytuł:
Organizacja służb publicznych Zarządzanie usługami publicznymi

Zleceniodawca:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Tytuł:
Inwestycje w ekonomii miasta i jego historycznej strukturze. Inwestycje w strukturze przestrzennej miasta. Perspektywa inwestora

Zleceniodawca:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Tytuł:
Vademecum inwestora: urząd – inwestor - wykonawca

Zleceniodawca:
FDU ANVIX
Tytuł:
Polityka miejska w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zleceniodawca:
Fundacja „Progress & Business”
Tytuł:
Programowanie i finansowanie inwestycji - Ustalenia planów miejscowych i procedury decyzyjne z perspektywy inwestora

Zleceniodawca:
Instytut Rozwoju Miast (dawn. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej)
Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi. Organizacja zarządzania nieruchomościami

Zleceniodawca:
Krajowa Korporacja Oświatowa