2006 – 1990

Publikacje ekspertów i wspólpracowników firmy.
Tytuł:

Zarządzanie komisariatem policji na tle charakterystyki zarządzania instytucjami publicznymi


Wydawca:
Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe ISP UJ, nr 2/2006

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Планування місцевого розвитку

Wydawca:
Місцеве партнерство і ринок праці, Instytut Niemiec i Europy Północnej, Szczecin-Lwów 2006

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Planowanie rozwoju lokalnego


Wydawca:
ABC samorządu terytorialnego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2006

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Zarządzanie w samorządzie


Wydawca:
ABC samorządu terytorialnego,Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2006

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Programy rewitalizacji obszarów miejskich jako instrument polityki spójności  - wdrożenie ZPORR


Wydawca:
Rola planowania przestrzennego w świetle polityki spójności Unii Europejskiej. Wnioski dla teorii i praktyki, Politechnika Krakowska, 2005

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Instrumenty planowania operacyjnego w stymulowaniu rozwoju lokalnego poprzez projekty wspierane z funduszy strukturalnych UE


Wydawca:
E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak, (red.) Planowanie przestrzenne a wyrównywnywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii Europejskiej, Czasopismo Techniczne, Politechnika Krakowska 2005

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Uczestnictwo publiczne i konsultacje społeczne  w lokalnych programach rewitalizacji


Wydawca:
Zarządznie publiczne, Zeszyty Naukowe ISP UJ, Nr 1/2005

Autor:
K. Noworól
Tytuł:

Model zarządzania terytorialnego


Wydawca:
B. Kożuch, T. Markowski (Red.) Z teorii i praktyki zarządznia publicznego, Fundacja Współczesne Zarzadzanie, Białystok 2005

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Podstawy zarzadzania w administracji publicznej


Wydawca:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2003

Autor:
A.Noworól,K.Dąbrowska (Noworól), A.Sobolewski
Tytuł:

Instrumenty lokalnego rozwoju gospodarczego


Wydawca:
Nasz Rynek Kapitałowy Nr 1 (145) / 2003

Autor:
A.Noworól, K.Dąbrowska (Noworól)
Tytuł:
Park Technologiczny Kraków-Wschód. Historia, uwarunkowania, szanse

Wydawca:
Świat Nieruchomości Nr 37 / 2002

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Instrumenty zarządzania rozwojem miast


Wydawca:
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddz. Kraków, Kraków 1998

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Krakow towards sustainable urban life, UNECE workshop on encouraging local initiatives towards sustainable consumption patterns


Wydawca:
Economic Commision for Europe, UN, Wiedeń - Genewa, 1998

Autor:
A. Noworól, (współautor: R. Serafin)
Tytuł:
Techniques of financing the municipal capital improvements in Krakow

Wydawca:
Eurocities-East-West Committee, Monachium 1997

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Rola władz miejskich w rozwoju przedsiębiorczości (Podręcznik dla radnych i urzędników administracji publicznej wraz ze
skrótem pt. Rozwój przedsiębiorczości w kontekście miejskim)


Wydawca:
Program OUVERTURE Unii Europejskiej, Kraków – Lipsk – Birmingham, 1995

Autor:
A.Noworól
Tytuł:
Wioska dziecięca w Oświęcimiu – budynek mieszkalny, (Publikacja projektu z notą o autorze)

Wydawca:
Space Design (Japonia), 1994

Autor:
A. Noworól (współautor projektu T.Mańkowski)
Tytuł:

Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych-studium na przykładzie Francji


Wydawca:
Politechnika Krakowska, Kraków, 1991

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Ecole polygraphic a Cracovie (Publikacja projektu z notą o autorze)


Wydawca:
Archimade, Lozanna 1990

Autor:
A. Noworól (współautorzy:E. Heger, T.Mańkowski)