2013 – 2007

Publikacje ekspertów i wspólpracowników firmy.
Tytuł:

The Role of Hybrid Partnerships in the Management of Development.


Wydawca:
The 21st NISPAcee Annual Conference: Regionalisation and Inter-regional Cooperation, 16-18 maja 2013, Belgrad, Serbia

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego.


Wydawca:
Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Polityka miejska województwa małopolskiego. Opracowania eksperckie


Wydawca:
Małopolskie Studia Regionalne nr 1 (27), Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków 2013.

Autor:
J. Sepioł, A. Noworól, B. Domański, M. Dej, J. Działek, P. Hałat.
Tytuł:

Regional Development Plans and Programs in Poland. Current Situation and Challenges.


Wydawca:
T. Kudłacz, D. Woźniak (red.), Programming Regional Development in Poland. Theory and Practice, STUDIA REGIONALIA, vol. 35/2013, s. 25-36.

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Conditions and Challenges of Territorial Cooperation


Wydawca:
JOURNAL OF INTERCUL-TURAL MANAGEMENT, Vol. 4 No. 4, December 2012, s. 5-17

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:

Partycypacja społeczna w zarządzaniu procesami rewitalizacji


Wydawca:
PROBLEMY ROZWOJU MIAST – Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Nr. 1/2012, s. 26-39

Autor:
A. Noworól, K.Noworól, P.Hałat
Tytuł:

„Smart Governance” and Management of Development in the City of the Future (”Smart Governance” a zarzadzanie rozwojem w mieście przyszłości)


Wydawca:
CZASOPISMO TECHNICZNE – Politechnika Krakowska, 1-A/2/2012, Kraków 2012, s. 39-48

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Instrumenty lokalnej polityki oświatowej


Wydawca:
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, nr 3(19)2012, s. 139-150

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Koncepcja hierarchizacji systemu planowania w świetle


Wydawca:
A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012, s. 205-230

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

 Regional and Local Development Management in the Light of Development Policy Territorialization


Wydawca:
J. Czekaj, B.U. Syzdykbayewa, P. Buła, H. Łyszczarz (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21th Century, Cracow University of Economics, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Cracow-Astana 2012

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

An Integrated Approach To Territorial Planning Systems For Sustainable Growth – Poland


Wydawca:
Károly Róbert Foiskola Gyöngyös, 13th International Scientific Days, Green economy and competitiveness?, Gyöngyös (Węgry) March 29-30, 2012, Presentations And Posters Of Scientific Days, s. 895-902

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Social Capital and Multilevel Territorial Management. The case of Poland (Kapitał społeczny a wielopasmowe zarządzanie terytorialne. Przypadek Polski)


Wydawca:

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Korzyści z europeizacji Małopolski – konsekwencje i wyzwania


Wydawca:
A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2011

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Wydawca:
Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2011

Autor:
K.Noworól, Z.Noworól, W.Kowalik, M.Matlak, A.Nowak
Tytuł:

Cultural Aspects of Multilevel Territorial Management – Poland


Wydawca:

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Animowanie współpracy międzysektorowej jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego


Wydawca:

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Wydawca:
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, nr 4(12)/2010

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim

Wydawca:
Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2010

Autor:
A. Noworól i B. Domański, autorstwo i redakcja publikacji
Tytuł:

Wydawca:
Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

Autor:
A. Noworól, redakcja monografii
Tytuł:

Zarządzanie terytorialne jako dziedzina zarządzania publicznego 


Wydawca:
T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2010

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Problemy zarządzania międzykulturowego w procesach rewitalizacji obszarów miejskich 


Wydawca:

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Hipoteza skoku cywilizacyjnego Polski w latach 2010-2030 - spojrzenie realisty


Wydawca:
A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polonia quo vadis?, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2010

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji 


Wydawca:

Autor:
A.Noworól, K.Noworól, P.Hałat, J.Woźniak i inni
Tytuł:

Partycypacyjne narzędzia zarządzania publicznego


Wydawca:
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, nr 4(8)/2009

Autor:
K. Noworól
Tytuł:

Zarządzanie organizacjami terytorialnymi - pojęcie i istota


Wydawca:
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, nr 4(8)/2009

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Niespójność stosowanych w Polsce instrumentów polityki społecznej w sferze ograniczania bezrobocia 


Wydawca:
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, nr 1(5)/2009

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Prospołeczne instrumenty zarządzania na przykładzie procesów rewitalizacji


Wydawca:
Organizacja i Kierowanie – Organization and Management, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – Szkoła Główna Handlowa, 3/2009 (137)

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:

Formy interwencji publicznej w zarządzaniu rozwojem na przykładzie terenów wiejskich 


Wydawca:
Współczesne zarządzanie, 2/2009

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Strategiczne wyzwania polityki rozwoju wobec Raportu Banku Światowego 


Wydawca:
A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Czy Małopolska może zostać kreatywnym i innowacyjnym regionem. Scenariusz pesymistyczny 


Wydawca:
A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.) Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Samorząd lokalny jako animator procesu rewitalizacji


Wydawca:
Rozwój Regionalny w Małopolsce, nr 3/15/2008

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Polityka samorządu miejskiego w stosunku do handlu


Wydawca:
M. Pluta-Olearnik (red.), Współczesne kierunki i problemy rozwoju handlu, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2008

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Bariery rozwoju lokalnego w Polsce


Wydawca:
Współpraca dla rozwoju, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, nr 1/2008

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Zmiany systemu planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, jako przykład usprawnienia usług publicznych


Wydawca:
Współczesne Zarządzanie, nr 1/2008

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2006


Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2008

Autor:
A. Noworól P. Hałat E. Bogacz- -Wojtanowska K. Noworól I.Pietraszko- -Furmanek
Tytuł:
Polityka Województwa Małopolskiego a pozycja konkurencyjna regionu

Wydawca:
Rozwój Regionalny w Małopolsce, nr 1/12/2007

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Instrumenty oddziaływania samorządu  miejskiego na działalność handlową.  Polityka rozwoju czy polityka społeczna.


Wydawca:
Urbanista, nr 12/2007

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej


Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Pojęcie rozwoju terytorialnego w kontekście nauk o zarządzaniu


Wydawca:
Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2/2007

Autor:
A. Noworól
Tytuł:

Nauki o zarządzaniu w Polsce. Stan obecny i perspektywy – sprawozdanie z konferencji


Wydawca:
Fundacja Współczesne Zarządzanie, 1/2007

Autor:
A. Noworól