1984 – 1978

Tytuł:

Projekt domu jednorodzinnego - Kraków, Wola Justowska


Rok:
1984

Charakter:
Projekt techniczny jednostadiowy / projekt indywidualny

Autorzy:
Tytuł:
Studium rozwiązania Placu Słowiańskiego w Krakowie

Rok:
1984

Charakter:
Projekt studialny: Seminarium Międzynarodowe / IPA PK oraz Instituto Universitario di Architettura di Venezia

Autorzy:
T.Mańkowski, D. Kozłowski
Tytuł:

Projekt pracowni plastycznej z domem mieszkalnym w Dolinie Będkowskiej k.Krakowa


Rok:
1983

Charakter:
Projekt techniczny jednostadiowy / projekt indywidualny

Autorzy:
praca pod kierunkiem T.Mańkowskiego i D.Kozłowskiego
Tytuł:
Projekt domu jednorodzinnego - Kraków, Płaszów

Rok:
1982

Charakter:
Projekt techniczny jednostadiowy

Autorzy:
D.Kozłowski
Tytuł:
Projekty zabudowy plombowej w starej tkance Krakowa przy ul.Smoczej i Paulińskiej

Rok:
1982

Charakter:
Projekty koncepcyjne studialne

Autorzy:
D.Kozłowski
Tytuł:

Konkurs realizacyjny SARP Nr 644 na projekt zabudowy mieszkaniowej przy ul.Kazimierza Wielkiego w Krakowie


Rok:
1981

Charakter:
Projekt koncepcyjny wyróżnienie w konkursie

Autorzy:
D.Kozłowski
Tytuł:

Konkurs realizacyjny SARP Nr 643 na projekt budynku mieszkalnego przy Al.Słowackiego i ul.Kościelnej w Krakowie


Rok:
1980

Charakter:
Projekt koncepcyjny I NAGRODA w konkursie

Autorzy:
D.Kozłowski
Tytuł:

Studium programowo-przestrzenne rejonu ulicy Skawińskiej - wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej w historyczną, zabytkową, tkankę miejską Krakowa


Rok:
1979

Charakter:
Praca naukowo-badawcza

Autorzy:
praca zbiorowa pod kierunkiem T.Mańkowskiego
Tytuł:

Projekt os.Al-Kadisiya w Mahmudiya w Iraku


Rok:
1979

Charakter:
Demonstracja zastosowania teoretycznego modelu w projektowaniu osiedli (projekt publikowany)

Autorzy:
T. Mańkowski, D. Kozłowski, E. Lankosz
Tytuł:

Ośrodek Polonijny w Przegorzałach w Krakowie - nowe obiekty


Rok:
1978 / 1983

Charakter:
Projekt techniczny, rysunki robocze, PT stolarki i ślusarki budowlanej

Autorzy:
praca zbiorowa pod kierunkiem T.Mańkowskiego i D.Kozłowskiego
Tytuł:

Zespół mieszkaniowy nad Wisłą


Rok:
1978

Charakter:
Projekt wnętrz, Projekt dyplomowy, publikowany

Autorzy: