Konsulting

Zrealizowane zlecenia konsultingowe:
Tytuł:
Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

Rok:
2016

Zleceniodawca:
Miasto Kraków

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, P. Hałat, J. Kwiatkowski, K. Marchewczyk i inni
Tytuł:
Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Częstochowy / elementy

Rok:
2016

Zleceniodawca:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, P. Hałat
Tytuł:
Studium wykonalności Centrum Medycyny Regeneracyjnej

Rok:
2016

Zleceniodawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Autor:
A. Noworól, M. Trybuła, Z. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Analiza sytuacji gospodarczej Chrzanowa i jego pozycji konkurencyjnej

Rok:
2016

Zleceniodawca:
Gmina Chrzanów

Autor:
A. Noworól, P. Brańka
Tytuł:
Gminny Program Rewitalizacji Bierunia

Rok:
2015-2016

Zleceniodawca:
Gmina Bieruń

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, P. Hałat, K. Marchewczyk i inni
Tytuł:
Gminny Program Rewitalizacji Chrzanowa

Rok:
2015-2016

Zleceniodawca:
Gmina Chrzanów

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, P. Hałat, K. Marchewczyk i inni
Tytuł:
Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa - aktualizacja

Rok:
2015

Zleceniodawca:
Miasto Rzeszów

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, P. Hałat, A. Kołomycew, P. Lityński, K. Marchewczyk i inni
Tytuł:
Ocena ex ante Subregionalnego Programu Rozwoju Województwa Małopolskiego

Rok:
2015

Zleceniodawca:
Województwo Małopolskie

Autor:
A.Noworól, P.Hałat, M.Trybuła
Tytuł:
Biznes Plan przebudowy i rozbudowy obiektu biurowego położonego w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 23a

Rok:
2015

Zleceniodawca:
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Autor:
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Tytuł:
Studium wykonalności Centrum Badań Biomedycznych Szkoły głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rok:
2015

Zleceniodawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, M. Trybuła,