Klienci

Firma Aleksander Noworól Konsulting świadczy usługi na rzecz następujących organizacji:
Administracja Publiczna
- Województwo Małopolskie,
- Gmina Miejska Kraków (zobacz referencje),
- Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta -Krakowa (zobacz referencje),
- Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie,
- Urząd Miejski we Wrocławiu,
- Urząd Miejski w Bielsku – Białej (zobacz referencje),
- Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa,
- Gmina Miasto Rzeszów,
- Urząd Miasta i Gminy Libiąż,
- Gmina Spytkowice (zobacz referencje) ,
- Gmina Morawica (zobacz referencje),
- Gmina Bolesław,
- Gmina Jaworzno,
- Miasto Wieliczka,
- Miasto Trzebinia.
Firmy Konsultingowe i Badawczo-Rozwojowe
- RTI (Research Triangle Institute International),
- RTI (Research Triangle Institute Polska),
- Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości (zobacz referencje),
- Instytut Studiów Strategicznych (zobacz referencje),
- Instytut Rozwoju Miast,
- Fundacja Progress & Business,
- DS. Consulting,
- Instytut Rozwoju Regionalnego (Szczecin).
Instytucje Rozwojowe
- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
- Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie,
- Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
- Agencja Rozwoju Lokalnego w Gliwicach (zobacz referencje),
- Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Instytucje Edukacyjne
- Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie,
- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (zobacz referencje),
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zobacz referencje 1), (zobacz referencje 2), (zobacz referencje 3),
- Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
- FDU ANVIX,
- Krajowa Korporacja Oświatowa.
Inwestorzy Prywatni i Deweloperzy
- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
- Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie,
- Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
- Agencja Rozwoju Lokalnego w Gliwicach (zobacz referencje),
- Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.