2005 – 2001

Zrealizowane zlecenia konsultingowe:
Tytuł:
Analiza Programowo – Ekonomiczna koncepcji zagospodarowania obszaru „Zakrzówek” w Krakowie

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa

Autor:
A. Noworól, K. Peter-Bombik, K. Noworól
Tytuł:
Studium wykonalności dla zadania „Przebudowa ul. Klasztornej w Krakowie”

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie

Autor:
A. Noworól, S. Albricht, K. Noworól
Tytuł:
Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach PHARE 2003 Inicjatywa III dla projektu „Przebudowa Ulicy Klasztornej w Krakowie" (otrzymane dofinansowanie)

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Studium wykonalności dla zadania „Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie”

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie

Autor:
A. Noworól, S. Albricht, K. Noworól
Tytuł:
Studium wykonalności zakupu sprzętu medycznego, komputerowego i oprogramowania

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Autor:
A. Noworól,A. Pukała,S. Kapuśniak
Tytuł:
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Fortu Skała i Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa

Autor:
A. Noworól, M. Noworól, PINVEST sp. z o.o.
Tytuł:
Studium wykonalności inwestycji „Zakup wyposażenia dla centrum analitycznego SGGW”

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autor:
A. Noworól, K. Peter-Bombik, K. Noworól, A. Pukała
Tytuł:
Prognoza skutków finansowych w związku z wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w Chrzanowie

Rok:
2005

Zleceniodawca:
PHH Elektron

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, A. Wilusz
Tytuł:
Studium wykonalności inwestycji „Zakup wyposażenia laboratorium w katedrze budownictwa i geodezji SGGW”

Rok:
2005

Zleceniodawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autor:
A.Noworól, K.Peter-Bombik, K.Noworól, A.Pukała
Tytuł:
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru suchego zbiornika na potoku Sudół – Rozrywka w Gminie Zielonki

Rok:
2004

Zleceniodawca:
Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości (Urząd Miasta Krakowa)

Autor:
A.Noworól, PINVEST Sp. z o.o.
Tytuł:
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru koncentracji usług - Bronowice Wielkie w Krakowie

Rok:
2004

Zleceniodawca:
Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości (Urząd Miasta Krakowa)

Autor:
A.Noworól, PINVEST Sp. z o.o.
Tytuł:
Studium wykonalności projektu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Morawicy”

Rok:
2004

Zleceniodawca:
Instytut Studiów Strategicznych (Gmina Morawica)

Autor:
A.Noworól, A.Pukała, A.Wilusz, M.Młynarczyk
Tytuł:
Studium wykonalności dobudowy sal gimnastycznych w Gminie Spytkowice

Rok:
2004

Zleceniodawca:
Instytut Studiów Strategicznych (Gmina Spytkowice)

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, S. Kapuśniak
Tytuł:
Studium wykonalności projektu „Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności”

Rok:
2004

Zleceniodawca:
Akademia Rolnicza w Krakowie

Autor:
A. Noworól, K. Noworól, A. Wilusz, M. Młynarczyk
Tytuł:
Studium wykonalności projektu "Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego „Pod Bukiem” w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie"

Rok:
2004

Zleceniodawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autor:
A. Noworól, A. Pukała, S. Kapuśniak
Tytuł:
Studium wykonalności projektu "II etap rewaloryzacji zabytkowego dworku w Bolesławiu"

Rok:
2004

Zleceniodawca:
Instytut Studiów Strategicznych (Gmina Bolesław)

Autor:
A. Noworól, A. Pukała, S. Kapuśniak
Tytuł:
Identyfikacja potencjalnych instrumentów oddziaływania na strukturę placówek handlowych oraz rekomendacja działań w tym zakresie w najbliższej dekadzie we Wrocławiu

Rok:
2003

Zleceniodawca:
Urząd Miejski Wrocławia

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Studium wykonalności I etapu modernizacji i rozbudowy sieci uzbrojenia terenu na bielskiej Starówce – analiza korzyści wraz z analizą finansową

Rok:
2003

Zleceniodawca:
Urząd Miejski w Bielsku Białej

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Propozycje działania Miasta Bielsko – Biała w odniesieniu do aktualnego etapu prac nad realizacją parku przemysłowego i usługowego – analiza instytucjonalno – ekonomiczna w kontekście partnerstwa publiczno – prywatnego

Rok:
2003

Zleceniodawca:
Urząd Miejski w Bielsku Białej

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Wnioski do Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego dotyczące: Inkubatora Przedsiębiorczości oraz obiektów infrastrukturalnych w Parku Technologicznym Kraków – Wschód "Południe"

Rok:
2002

Zleceniodawca:
Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości(Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków Wschód)

Autor:
A. Noworól, K. Noworól
Tytuł:
Park Technologiczny Kraków – Wschód "Południe": Koncepcja urbanistyczna, koncepcja wielobranżowa, kompleksowe studium wykonalności projektu

Rok:
2002

Zleceniodawca:
Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości(Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków Wschód)

Autor:
A. Noworól, ARCH 4 (projektowanie)
Tytuł:
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przylasku Rusieckiego w Krakowie

Rok:
2002

Zleceniodawca:
Biuro Rozwoju Krakowa (Urząd Miasta Krakowa)

Autor:
A. Noworól PINVEST Sp. z o.o.kowa)
Tytuł:
Prognoza skutków budowy obiektu handlowo – usługowego dla rynku pracy, komunikacji istniejącej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów

Rok:
2002

Zleceniodawca:
WP Investment Sp. z o.o.

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Analizy terenu w zakresie możliwości wykorzystania pod budowę centrum handlowo – usługowego

Rok:
2001

Zleceniodawca:
Urząd Miasta Krakowa

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Opinia do wniosku o dofinansowanie projektów w zakresie programu objętego kontraktem wojewódzkim w Małopolsce

Rok:
2001

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Analiza dokumentów programowych opracowanych dla Nowej Huty i wynikające z nich wnioski dla Agendy 21 – Analiza dokumentów, obejmująca działalność deweloperską na terenie Nowej Huty w Krakowie

Rok:
2001

Zleceniodawca:
Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Studium ekonomiczno – finansowe budowy hali sportowo – widowiskowej na granicy miast Gdańskai Sopotu– elementy studium koordynowanego przez DS. Consulting

Rok:
2001

Zleceniodawca:
DS. Consulting (Urząd Miejski w Sopocie)

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Rekomendacje dla projektu rozwojowego w Bielsku – Białej (Doradztwo w zakresie lokalizacji funkcji handlowo – usługowych z analizą chłonności rynku lokalnego)

Rok:
2001

Zleceniodawca:
Gemini Holdings Sp. z o. o.

Autor:
A. Noworól
Tytuł:
Rekomendacja w zakresie polityki przestrzennej dla aktywizacji terenu inwestycyjnego w Libiążu – Analiza terenu pod kątem wykorzystania na funkcje publiczne i komercyjne

Rok:
2001

Zleceniodawca:
Urząd Miasta i Gminy Libiąż

Autor:
A. Noworól