Firma Aleksander Noworól Konsulting
od 15 lat świadczy specjalistyczne usługi

z zakresu doradztwa strategicznego, programowania rozwoju regionalnego i lokalnego, planowania architektoniczno-urbanistycznego oraz działalności szkoleniowej. Usługi te wykonywane są na rzecz podmiotów publicznych, w tym głównie jednostek samorządu terytorialnego, deweloperów i inwestorów prywatnych, instytucji rozwojowych oraz placówek edukacyjnych.
Czytaj dalej

Myślimy z Tobą i dla Ciebie

Dzięki połączeniu eksperckiej wiedzy konsultantów firmy, wieloletnich doświadczeń oraz indywidualnego podejścia do powierzonych zadań firma gwarantuje najwyższą jakość opracowań wykonywanych w oparciu o międzynarodowe standardy. Wśród naszych opracowań są studia wykonalności takich projektów jak Centrum Kongresowe w Krakowie (duży projekt z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, akceptowany przez Komisję Europejską), czy Centrum Wodne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszaiwe (projekt z Programu Operacyjnego Insfrastruktura i Środowisko).

Specjalności

Naszą specjalnością jest rozwiązywanie złożonych problemów na styku zagadnień przestrzennych i społeczno-gospodarczych, wymagających wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej.

Działania

W ciągu kilku ostatnich lat pracowaliśmy i pracujemy nad programami rewitalizacji dla Krakowa, Częstochowy, Bytomia, Bierunia, Chrzanowa i Krzeszowic. Wcześniej opracowywaliśmy programy dla Rzeszowa, Gliwic, Bielska-Białej, Trzebini i Jaworzna. Poza strategiami rozwoju, programy rewitalizacji są dziś głównym obszarem naszej działalności doradczej i naukowej.

Współpraca

Współpracujemy głównie z samorządami gminnymi i wojewódzkimi, szkołami wyższymi oraz organizacjami gospodarczymi w miastach:
 • bielsko
 • gliwice
 • rzeszow
 • krakow
 • czestochowa
 • szczecin
 • gdansk
 • chrzanow
 • krzeszowice
 • bierun
 • jaworzno
 • trzebinia